Trang chủ » Giới thiệu » Giá trị cốt lõi  

10 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA APC

- Tinh thần dân tộc

- Thái độ công minh

- Sự nhất trí đồng lòng

- Tinh thần cầu thị, hướng thượng

- Thái độ khiêm nhường, lịch thiệp

- Khả năng thích ứng với mọi điều kiện, môi trường

- Tinh thần biết ơn và đền đáp

- Tinh thần trách nhiệm

- Tôn trọng quyền và cảm xúc của người khác

- Yêu lao động và luôn luôn đúng giờ

 

 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC