Trang chủ » Tuyển dụng » Thông tin tuyển dụng  

Thông tin tuyển dụng

APC là nhà cung cấp giải pháp tổng thể về Bao bì thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm và phát triển. Để mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh, hiện APC đang cần tuyển dụng một số vị trí sau:

 

1. TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH:

- Mã số tuyển dụng: TPKD

- Số lượng : 01 Người

- Nơi làm việc : TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG: 

- Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà IDS, Số 8 Đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Mô tả công việc: 

- Các công việc phải làm:

- Quản lý điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Phòng Kinh doanh.

- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh và nhiệm vụ được công ty giao và phân công cho Phòng Kinh doanh.

- Lập và triển khai, phân công công việc, chỉ đạo, giám sát, phối hợp mọi hoạt động hàng ngày theo đúng chức năng và nhiệm vụ của Phòng Kinh doanh.

- Phân chia nhiệm vụ chuyên trách cho từng cá nhân thuộc Phòng Kinh doanh & Marketing theo ngày/tuần/tháng/quý/năm.

- Đôn đốc nhân viên Phòng Kinh doanh thực hiện tốt công việc được giao.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển,.. đối với nhân viên thuộc Phòng Kinh doanh.

- Tạo môi trường làm việc thân thiện, gần gũi giúp nhân viên gắn kết với tổ chức

để nhân viên có thể phát huy hết khả năng sáng tạo trong công việc của mình.

- Tuyển dụng, đào tạo và phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên thuộc Phòng Kinh doanh.

- Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Phòng Kinh doanh đồng thời triển khai và duy trì mọi hoạt động của Phòng Kinh doanh thành các quy trình cụ thể theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý ISO và phần mềm quản lý khách hàng CRM.

- Đảm bảo mọi hoạt động của Phòng Kinh doanh luôn luôn tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ, cam kết chất lượng dịch vụ, định hướng kinh doanh và tầm nhìn sứ mệnh của công ty.

- Nhìn nhận và đánh giá năng lực của từng nhân viên thuộc Phòng Kinh doanh.

- Xây dựng bảng đánh giá KPIs cho nhân viên thuộc Phòng Kinh doanh.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị công ty và pháp luật về các công việc thực hiện và các phần hành nghiệp vụ liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Phòng Kinh doanh.

 

2. NHÂN VIÊN KINH DOANH

- Mã số tuyển dụng: NVKD

- Số lượng : 03 Người

- Nơi làm việc : TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG: 

- Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà IDS, Số 8 Đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Mô tả công việc: 

- Nghiên cứu, thu thập thông tin về thị trường, nhu cầu khách hàng.

- Triển khai kế hoạch kinh doanh, duy trì phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm thêm khách hàng mới,

- Tham gia chào hàng và xúc tiến việc ký kết hợp đồng.

- Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, hỗ trợ giao hàng và hỗ trợ thu hồi cụng nợ.

- Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm theo phân đoạn thị trường, nhóm khách hàng, khu vực được giao.

- Đề xuất các sản phẩm mới phù hợp với nhóm khách hàng, khu vực và địa bàn được phân công phụ trách.

- Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp quảng bá, giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu Công ty thuộc phạm vi phụ trách.

- Lập kế hoạch phát triển khách hàng, thị trường, doanh thu theo tháng/quý/ năm

-Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng.

- Liên hệ, giải đáp, tư vấn về chất lượng, giá cả sản phẩm…cho khách hàng.

- Lập danh sách các khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế hoạch/phương án tiếp cận, gặp gỡ,chăm sóc khách hàng nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của Công ty.

- Phối hợp với các đơn vị/cá nhân liên quan chào hàng, tư vấn, đàm phán và  xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng yêu cầu, về thời gian, tiến độ và hiệu quả.

- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin và phối hợp với các bộ phận phòng ban liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến nội dung hợp đồng.

- Hỗ trợ phòng kế toán  hoàn thiện hồ sơ thanh toán và đôn đốc thu hồi cụng nợ đến hạn, quá hạn với những khách hàng do cá nhân khai thác và phụ trách.

- Lập hồ sơ quản lý khách hàng.

-  Lên lịch và thực hiện chăm sóc khách hàng theo định kỳ tháng/quý/năm.

- Nắm bắt hoạt động, tình hình tài chính của khách hàng do mình quản lý.

- Định kỳ báo cáo người quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo về kết quả hoạt động kinh doanh thuộc khu vực và nhóm khách hàng do mình quản lý.

- Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với Quản lý trực tiếp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

- Hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu kế hoạch và chỉ tiêu tăng trưởng doanh số được giao.

- Duy trì các mối quan hệ với khách hàng (cũ và mới) đã được thiết lập luôn đạt hiệu quả, chỉ tiêu về phát triển khách hàng , chỉ tiêu doanh thu và chỉ tiêu hợp đồng mới.

-  Thường xuyên cập nhật, thống kê, báo cáo, tổng hợp về thị trường, khách hàng, khu vực, địa bàn do mình phụ trách chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn.

- Phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh và xác định các KPI cho từng thời kỳ.

- Viết các bộ salekit giới thiệu về sản phẩm dịch vụ.

   

3. NHÂN VIÊN TELESALES

- Mã số tuyển dụng: NVTLS

- Số lượng : 03 Người

- Nơi làm việc : TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG: 

- Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà IDS, Số 8 Đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Mô tả công việc

- Xây dựng quy trình Bán hàng trực tuyến (Telesales) quy trình tương tác giữa Telesales với các phòng ban liên quan , triển khai và giám sát việc thực hiện quy trình
- Lập Kế hoạch chi tiết và phân công cụ thể chức năng nhiệm vụ cho từng nhân viên Telesales
 - Xây dựng mục tiêu kinh doanh, kịch bản Telesales, quản lý điều hành công việc & chịu trách nhiệm về doanh số của Bộ phận Telesales

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức sản phẩm cho nhân viên Telesales theo định kỳ.
- Giám sát hệ thống tổng đài Telesales , đánh giá chất lượng cuộc gọi của toàn thể nhân viên Telesales 

- Lập kế hoạch và triển khai hoạt động bán hàng trực tuyến theo data có sẵn.

- Lên kế hoạch và kịch bản gọi điện cho khách hàng tiềm năng để giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ mà công ty đang cung cấp đồng thời tư vấn thuyết phục khách hàng để chốt đơn hàng

- Thực hiện các cuộc gọi cho khách hàng dựa trên data (cơ hội) có sẵn để giới thiệu về sản phẩm hoặc dịch vụ công ty đang cung cấp, tìm hiểu nhu cầu của khách hiện tại, tiến hành tư vấn và thuyết phục khách hàng, chốt đơn hàng. Đồng thời, thu thập thông tin khách hàng cập nhật vào cơ sở dữ liệu giúp cho việc chăm sóc khách hàng dễ dàng hơn.

- Lên định hướng các nguồn khách hàng, liên tục tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng cập nhật vào hệ thống CRM để phát triển mạng lưới cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng đồng thời xây dựng các database và các kịch bản để tạo các cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng. Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ, phân công công việc cụ thể cho từng nhân viên chuyên trách. 

 

4. KẾ TOÁN TRƯỞNG

- Mã số tuyển dụng: KTT

- Số lượng : 01 Người

- Nơi làm việc : TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG: 

- Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà IDS, Số 8 Đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Mô tả công việc: 

1. Tổ chức, quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng kế toán của công ty.

- Xây dựng quy chế tài chính, quy trình làm việc, các hướng dẫn thực hiện công việc, các bản mô tả công việc tại các vị trí theo đúng yêu cầu của công việc và chuẩn mực kế toán.

- Thiết lập hệ thống tài chính kế toán phù hợp với đặc thù của Công ty, chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật và theo quy chuẩn của hệ thống quản lý ISO .
- Xây dựng và giám sát quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ
- Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ tài chính, kế toán và bảo đảm thông tin quản trị một cách hữu hiệu, kịp thời và cẩn mật.

- Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán.

- Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hoạch toán số liệu kế toán. 
- Lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất, chính xác, kịp thời theo quy định
- Lập Báo cáo kế toán quản trị định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.
- Kiểm kê tài sản và kiểm tra kế toán, thủ tục đối chiếu/xác nhận.
- Tin học hóa, quy trình hóa tất cả các phần hành nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật và theo quy chuẩn của hệ thống quản lý ISO .
- Kiện toàn hoạt động của Phòng kế toán theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao kỹ năng chuyên môn và tăng cường kiểm tra, đối chiếu.

- Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc của các vị trí, bộ phận thuộc phòng kế toán, đôn đốc nhân viên thực hiện tốt công việc được giao.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển,.. đối với nhân viên mình phụ trách.

- Tạo môi trường làm việc tốt để nhân viên có thể phát huy hết khả năng sáng tạo trong công việc của mình.

- Nhìn nhận và đánh giá năng lực của nhân viên.

- Khuyến khích nhân viên làm việc sáng tạo có mục đích.

- Triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên.

- Xây dựng bảng đánh giá KPI cho nhân viên nhằm mang lại hiệu quả cao.

- Định biên nhân sự thuộc phòng kế toán của công ty.

2. Làm việc và chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, các hoạt động kế toán , các phần hành nghiệp vụ liên quan đến tài chính kế toán của công ty với các cơ quan quản lý, các tổ chức bên ngoài khác theo đúng quy định của pháp luật, chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng, quy chế tài chính và nội quy lao động của công ty.

3. Hướng dẫn/đào tạo, chỉ đạo, đánh giá và phát triển đội ngũ nhân viên Kế toán nhằm đảm bảo hoạt động kế toán được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời và đúng luật định.
4. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, thực hiện chế độ bảo mật các tài liệu, số liệu kế toán của Công ty; 

5. Lập/hỗ trợ xây dựng kế hoạch tài chính, xác định nhu cầu vốn và triển khai kế hoạch tài chính của Công ty:
- Làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của công ty.

- Tổ chức, theo dõi giám sát triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.

- Cân đối, điều phối lưu chuyển tiền tệ trong công ty.
- Đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất, kinh doanh.
- Lập/hỗ trợ lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng giai đoạn. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn
6. Cập nhật các văn bản, chính sách thuế, chuẩn mực kế toán và tham vấn cho Giám đốc tài chính, Ban Giám đốc
7. Giám sát việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty:
- Đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ, kiểm kê hàng tồn kho, TSCĐ, ...
- Thanh quyết toán các khoản phải chi đối với khách hàng, nhân viên.
- Theo dõi, kiểm kê và kiểm tra công tác quản lý quỹ tiền mặt tại Công ty đảm bảo luôn an toàn, cẩn mật, chính xác và luôn thu chi đúng luật định.
8. Tham mưu cho Ban Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị trong công tác thuế, quản lý tài chính kế toán.

10. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị công ty và pháp luật về các công việc thực hiện và các phần hành nghiệp vụ liên quan đến tài chính kế toán của công ty.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc.

- Những công việc khác theo nhu cầu  kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám Đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và  uỷ quyền của Ban Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị ).

   

5. KẾ TOÁN TỔNG HỢP

- Mã số tuyển dụng: KTTH

- Số lượng : 01 Người

- Nơi làm việc : TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG: 

- Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà IDS, Số 8 Đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Mô tả công việc: 

- Cập nhật, hoàn thiện và phản ánh chính xác trung thực, kịp thời về kế toán các phần hành:

- Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

- Kế toán bán hàng, mua hàng và theo dõi công nợ, đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ

- Kế toán kho, nhập xuất kho nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa.

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

- Tính/kiểm tra tính giá thành và chi phí phát sinh .

- Kế toán về TSCĐ và công cụ dụng cụ.

- Lập các hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của công ty cho khách hàng.

- Lập báo cáo thuế GTGT, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh.

- Lập chứng từ kế toán: gồm chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ.
- Ghi sổ kế toán theo hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Bộ tài chính, đáp ứng đặc thù của doanh nghiệp.
- Lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất, chính xác, kịp thời theo quy định
- Lập Báo cáo kế toán quản trị định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Ban Giám đốc;
- Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán:
- Giám sát, kiểm kê, hàng hóa, tài sản và kiểm tra kế toán, thủ tục đối chiếu/xác nhận.
- Cân đối,điều phối lưu chuyển tiền tệ trong công ty.
- Giám sát việc sử dụng, quản lý chi phí, nguyên vật liệu , hàng hóa, tài sản, nguồn vốn của Công ty, thường xuyên rà soát, đối chiếu và kiểm kê các nghiệp vụ số liệu kế toán phát sinh.

- Hướng dẫn, yêu cầu các bộ phận phòng ban trong công ty, các đối tác khách hàng cập nhật, cung cấp, lập, luân chuyển các chứng từ liên quan đến phần hành của kế toán đầy đủ và kịp thời ty theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán và quy trình ISO.

- Kiểm tra, rà soát, đối chiếu, hoàn thiện, luân chuyển, lưu trữ, bảo quản các chứng từ sổ sách tài liệu kế toán của công ty theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán và quy trình ISO.

- Chịu trách nhiệm trước công ty và pháp luật về các nghiệp vụ và số liệu đó thực hiện.

- Phối hợp với người kế nhiệm xử lý và giải thích về các nghiệp vụ và số liệu đã thực hiện khi có yêu cầu.

- Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Kế toán trưởng

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc.

- Những công việc khác theo nhu cầu  kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Kế toán trưởng Ban Giám Đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và  uỷ quyền của Ban Giám Đốc).

 

6. KẾ TOÁN  THANH TOÁN

- Mã số tuyển dụng: KTTT

- Số lượng : 01 Người

- Nơi làm việc : TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG: 

- Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà IDS, Số 8 Đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Mô tả công việc

1. Công việc Kế toán Bán hàng:

- Tiếp nhận Đơn hàng, Hợp đồng từ bộ phận Kinh doanh.

- Kiểm tra đối chiếu các thông tin của Đơn hàng, Hợp đồng (các tiêu chí: tên hàng hóa, mã hàng hóa, đơn giá, chiết khấu, thuế suất, thời hạn thanh toán, chính sách giao hàng..) để đảm bảo đơn hàng, hợp đồng luôn luôn thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của công ty, đúng các điều khoản theo hợp đồng đã ký kết, đúng quy trình nghiệp vụ và chuẩn mực Kế toán trước khi lập Bộ chứng từ bán hàng (CTBH) liên quan.

- Lập, luân chuyển CTBH theo quy định của từng đơn hàng, hợp đồng phát sinh liên quan theo đúng quy định của Quy trình, nghiệp vụ.

- Theo dõi, cập nhật đầy đủ và sắp xếp gọn gàng, khoa học luân chuyển bộ CTBH cho Kế toán tổng hợp theo Quy trình nghiệp vụ quy định.

- Phối hợp với bộ phận Kinh doanh giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng, chính sách giao nhận, chiết khấu, khuyến mại (nếu có)

2. Công việc Kế toán Công nợ phải thu:

- Thu thập và xử lý các phát sinh chi tiết liên quan đến bán hàng và theo dõi công nợ phải thu.

- Lập hóa đơn GTGT trình Kế toán trưởng ký phát hành theo đúng quy định của Quy trình nghiệp vụ và chuẩn mực Kế toán.

- Lập Phiếu thu tiền bán hàng theo Quy trình nghiệp vụ quy định.

- Cập nhật biến động số dư tài khoản và số liệu công nợ liên quan theo Quy trình nghiệp vụ quy định.

- Theo dõi chứng từ thu tiền, các khoản thanh toán của từng khách hàng.

- Theo dõi, cập nhật thông tin, tiến trình liên quan đến chứng từ thanh toán và công nợ của từng đơn hàng, từng hợp đồng phát sinh theo đúng quy định của Quy trình, nghiệp vụ.

- Theo dõi kho thành phẩm, hàng hóa (nhập, xuất và tồn kho, cảnh báo tồn kho)

- Theo dõi hàng bán trả về, hàng khuyến mại, hàng mẫu, quà tặng...

3. Công việc Kế toán Công nợ phải trả & Ngân hàng :

- Theo dõi và tổng hợp các chứng từ liên quan đến việc thanh toán mua hàng hóa của công ty.

- Theo dõi công nợ phải trả của từng Nhà cung cấp, lập báo cáo chi tiết mua hàng và các khoản phải trả.

- Phối kết hợp với bộ phận Mua hàng giám sát, kiểm tra, đối chiếu, xác nhận công việc, công nợ với Nhà cung cấp theo đúng quy trình và quy định của công ty.

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, Trợ cấp, Phụ cấp...)

- Kiểm tra các loại chi phí và phân bổ chi phí theo các khoản mục của công ty.

- Theo dõi và kiểm soát các định mức về chi phí trong công ty.

- Lập báo cáo chi tiết các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đồng thời cân đối, điều phối lưu chuyển tiền tệ báo cáo cho Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng và Ban giám đốc chuyên trách.

- Giám sát việc sử dụng, quản lý chi phí, nguyên vật liệu , hàng hóa, tài sản, nguồn vốn của Công ty, thường xuyên rà soát, đối chiếu và kiểm kê các nghiệp vụ số liệu kế toán phát sinh.

- Hoàn thiện Bộ hồ sơ thanh toán cho Nhà cung cấp theo đúng đúng quy trình nghiệp vụ và chuẩn mực Kế toán.

- Thực hiện nộp, rút tiền tại Ngân hàng.

- Giao dịch với ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng và cho thuê tài chính (vay vốn, theo dõi thời hạn trả gốc vay, lãi vay, thanh toán nội địa và quốc tế qua ngân hàng...)

- Theo dõi sổ phụ ngân hàng, nhập toàn bộ phần báo có và báo nợ của Ngân hàng.

- Thực hiện thanh toán các Bộ chứng từ đã được phê duyệt theo đúng quy trình và quy định của công ty.

 

7. GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Mã số tuyển dụng: GĐNM

- Số lượng : 01 Người  

- Nơi làm việc : NHÀ MÁY APC HẢI DƯƠNG

- Địa chỉ : Số 336 Đường Lê Thanh Nghị, Quốc lộ 18 phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mô tả công việc:

1. Quản lý nguồn nhân lực:

- Quản lý, điều hành nhân viên và mọi hoạt động của Nhà máy APC Hải Dương.

- Xây dựng quy trình làm việc, nội quy sản xuất, quy trình đào tạo và kiểm tra, các hướng dẫn thực hiện công việc, các bản mô tả công việc tại các vị trí, tổ, bộ phận, phân xưởng, theo đúng yêu cầu của công việc và tiêu chuẩn: ISO.

- Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc của các vị trí, tổ, bộ phận, phân xưởng nhân viên làm việc tại nhà máy APC Hải Dương

- Điều phối họat động hàng ngày và hàng tuần để đảm bảo các kế hoạch sản xuất và kế hoạch bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị được thực hiện với hiệu quả cao, đảm bảo thời gian theo quy định.

- Đôn đốc nhân viên mình phụ trách thực hiện tốt công việc được giao.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển,.. đối với nhân viên mình phụ trách.

- Tạo môi trường làm việc tốt để nhân viên có thể phát huy hết khả năng sáng tạo trong công việc của mình.

- Nhìn nhận và đánh giá năng lực của nhân viên.

- Khuyến khích nhân viên làm việc sáng tạo có mục đích.

- Triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên.

- Xây dựng bảng đánh giá KPI cho nhân viên nhằm mang lại hiệu quả cao.

- Định biên nhân sự các bộ phận của nhà máy APC Hải Dương.

- Xây dựng, triển khai và duy trì các hoạt động của hệ thống ISO,QMS; EMS; OHSAS; HACCP.

- Triển khai, giám sát việc tuân thủ và thực hiện các quy định về 5S, chính sách chất lượng , vệ sinh An toàn thực phẩm, môi trường, nội quy, an toàn lao động ,đồng phục, tới cán bộ   công nhân viên nhà máy và nhà cung cấp.

- Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, luân chuyển,l­ưu trữ các loại sổ sách, chứng từ, tài liệu của Nhà máy APC Hải Dương theo đúng quy định của công ty và các quy định của pháp luật.

2. Quản lý vật tư, nguyên liệu:

- Quản lý, kiểm định nguyên vật liệu đầu vào.

- Quản lý phê duyệt lệnh nhập xuất kho.

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch dự trữ, mua sắm vật tư, nguyên liệu và chuyển cho bộ phận chuyên trách của công ty kịp thời  để phục vụ sản xuất.

- Tham gia tính toán chi phí cho các hoạt động của sản xuất và đảm bảo chi phí là thấp nhất.

- Tham gia và xây dựng quy trình đánh giá kiểm tra và lựa chọn nhà cung cấp.

3. Quản lý kế hoạch sản xuất quy trình sản xuất:

- Xây dựng các quy trình sản xuất cho các sản phẩm.

- Xây dựng các hướng dẫn sản xuất tại các công đoạn, các bước triển khai và thực hiện công việc, các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.

- Xây dựng các định mức vật tư , nguyên liệu cho từng sản phẩm, định mức thời gian và nhân công cho từng sản phẩm tại các công đoạn sản xuất.

- Sáng kiến, cải tiến quy trình sản xuất để luôn đạt năng suất, hiệu quả cao và luôn đạt yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng.

- Lập kế hoạch, chỉ đạo , giám sát mọi hoạt động sản xuất của nhà máy APC Hải Dương đảm bảo luôn: An toàn, hoạt động sản xuất luôn hiệu quả, năng suất cao, đúng quy trình, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất l­ượng, đảm bảo tiến độ.

- Quản lý, giám sát và đảm bảo hệ thống ghi chép, báo cáo và lưu trữ các thông tin cơ bản trong sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa, được thực hiện chính xác và trung thực bởi các tổ trưởng và người thực hiện.

- Đưa ra những hành động kip thời và thông báo cho các tổ, bộ phận khác nhằm hạn chế những thiệt hại cho công ty.

4. Quản lý chất lượng sản phẩm:

- Quản lý, giám sát toàn bộ tiến trình sản xuất ,và khâu kiểm định cuối cùng cho các thành phẩm.
- Xây dựng các quy trình kiểm tra sản phẩm tại các công đoạn sản xuất, như cách thức kiểm tra, thiết bị kiểm tra, tần xuất kiểm tra, bộ phận kiểm tra.

- Đảm bảo 100% thành phẩm trước khi nhập kho và xuất xưởng luôn luôn đạt chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu.

5. Quản lý máy móc thiết bị :

- Xây dựng các kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ.

- Xây dựng các hướng dẫn vận hành máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và các thiết bị đo lường.
- Xây dựng các quy phạm an toàn cho con người, máy móc, thiết bị.

- Lập và kiểm tra định kỳ các chính sách về sản xuất và an toàn lao động.

- Chỉ đạo,thực hiện việc bảo trì, khắc phục, sửa chữa các hệ thống máy móc, dây chuyền, điện, công cụ dụng cụ của Nhà máy APC Hải Dương.

- Chuẩn bị và trình duyệt các dự trù chi phí bảo trì ,bảo dưỡng máy móc thiết bị, chi phí lao động hàng năm để đưa vào dự toán hàng năm.

- Đảm bảo kế hoạch bảo dưỡng máy móc định kỳ các phân xưởng và chịu trách nhiệm được thực hiện đầy đủ đảm bảo an toàn cho thiết bị luôn luôn sẵn sàng phục vụ sản xuất kịp thời.

- Yêu cầu dừng sản xuất tạm thời hoặc lâu dài khi gặp sự cố về điện, hơi và nước, được đưa ra quyết định độc lập trong trường hợp khẩn cấp.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống PCCC, An toàn lao động,  máy móc, dây chuyền sản xuất,hệ thống  cơ điện, công cụ dụng cụ của Nhà máy APC Dương luôn đảm bảo sự an toàn và hoạt động tốt.

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc công ty trong việc đảm bảo máy móc thiết bị vận hành hiệu quả và luôn sẵn sàng cho sản xuất không gây cản trở cho hoạt động liên tục và an toàn của nhà máy APC Hải Dương.

6. Công tác tham mưu, cố vấn và phối hợp:

- Tham m­ưu, t­ư vấn, xử lý cho Ban Giám đốc các vấn đề có liên quan đến quá trình Sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tham m­ưu, t­ư vấn cho Ban Giám đốc về các quyết định lựa chọn chủng loại, nhà thầu, nhà cung cấp vật tư, máy móc thiết bị và các dự án đầu tư mua sắm liên quan đến hoạt động sản xuất của nhà máy APC Hải Dương.

- Thay mặt Ban giám đốc giao dịch với các đối tác, khách hàng, các cơ quan chủ quản lý về các công việc liên quan đến hoạt động của Nhà máy APC Pack theo đúng chức năng thẩm quyền được giao và các quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm tr­ước Ban giám đốc Công ty và Pháp luật về các công việc thực hiện liên quan đến Nhà máy APC Hải Dương.

- Lập báo cáo tổng hợp theo định về toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy APC Hải Dương định kỳ  gửi cho Ban giám đốc tối thiểu mỗi tháng một lần. (Trừ các trường hợp phải lập báo cáo đột xuất)

- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

- Những công việc khác theo nhu cầu  kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám Đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và  uỷ quyền của Ban Giám Đốc).

 

8. KỸ SƯ CƠ ĐIỆN

- Mã số tuyển dụng: KSCĐ

- Số lượng : 03 Người 

- Nơi làm việc : NHÀ MÁY APC HẢI DƯƠNG

- Địa chỉ : Số 336 Đường Lê Thanh Nghị, Quốc lộ 18 phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mô tả công việc:

- Xây dựng các kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ.

- Xây dựng các hướng dẫn vận hành máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và các thiết bị đo lường.
- Xây dựng các quy phạm an toàn cho con người, máy móc, thiết bị.

- Lập và kiểm tra định kỳ các chính sách về sản xuất và an toàn lao động.

- Chỉ đạo,thực hiện việc bảo trì, khắc phục, sửa chữa các hệ thống máy móc, dây chuyền, điện, công cụ dụng cụ của Nhà máy.

- Lập dự trù chi phí bảo trì ,bảo dưỡng máy móc thiết bị, chi phí lao động hàng năm để đưa vào dự toán hàng năm.

- Đảm bảo kế hoạch bảo dưỡng máy móc định kỳ các phân xưởng và chịu trách nhiệm được thực hiện đầy đủ đảm bảo an toàn cho thiết bị luôn luôn sẵn sàng phục vụ sản xuất kịp thời.

- Yêu cầu dừng sản xuất tạm thời hoặc lâu dài khi gặp sự cố về điện, hơi và nước, được đưa ra quyết định độc lập trong trường hợp khẩn cấp.

- Chiụ trách nhiệm đảm bảo hệ thống các máy cơ, điện, điện tử, điều khiển tự động,máy móc, dây chuyền ,công cụ,dụng cụ của nhà máy luôn đảm bảo sự an toàn và hoạt động tốt.

- Thực hiện,tham mưu, tư vấn ,xử lý cho Giám đốc nhà máy các công việc liên quan đến cơ điện của  nhà máy.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc nhà máy về các công việc liên quan đến cơ, điện, điện tử, điều khiển tự động,máy móc, dây chuyền ,công cụ,dụng cụ của của nhà máy.

- Hỗ trợ kỹ thuật cơ, điện, điện tử, điều khiển tự động,máy móc, dây chuyền ,công cụ,dụng cụ cho các bộ phận liên quan.

 

9. CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI

- Mã số tuyển dụng: QC

- Số lượng : 20 Người 

- Nơi làm việc : NHÀ MÁY APC HẢI DƯƠNG

- Địa chỉ : Số 336 Đường Lê Thanh Nghị, Quốc lộ 18 phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mô tả công việc:

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quy định

- Đóng gói hàng hóa theo đúng quy cách quy định

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Nhà máy để phát huy hiệu quả công việc;

- Những công việc khác theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Nhà máy và Công ty.

   

10. CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY IN

 Mã số tuyển dụng: MO

- Số lượng : 05 Người  

- Nơi làm việc : NHÀ MÁY APC HẢI DƯƠNG 

- Địa chỉ : Số 336 Đường Lê Thanh Nghị, Quốc lộ 18 phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mô tả công việc:

- Vận hành máy in Flexo 03 màu, máy in Offset 04 màu ( máy Ryobi) và máy bế tự động.

- Kiểm tra, vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy in, máy bế hàng ngày trước khi sản xuất và đảm bảo máy luôn vận hành tốt.

- Kiểm tra sản phẩm mẫu với bản kẽm in đảm bảo đúng, đủ màu sắc, đúng quy cách in.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm in đảm bảo đúng, đủ màu sắc, kích thước đúng quy cách in

và market thiết kế.

- Đảm bảo đúng tiến độ ghi trên lệnh sản xuất.

- Lập kế hoạch sữa chữa,bảo trì,bảo dưỡng,cải tiến công nghệ cho: máy in và máy bế tự động theo tuần, tháng, quý năm trình quản đốc nhà máy xem xét thông qua.

- Chiụ trách nhiệm đảm bảo hệ thống máy in và máy bế tự động của nhà máy luôn đảm bảo sự an toàn và hoạt động tốt.

- Thực hiện,tham mưu, tư vấn ,xử lý cho Quản đốc các công việc liên quan đến in ấn

- Chịu trách nhiệm trước Quản đốc nhà máy về các công việc liên quan đến máy in và máy bế tự động của Nhà máy.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Nhà máy để phát huy hiệu quả công việc;

- Những cụng việc khỏc theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Nhà máy và Công ty theo lệnh của Quản Đốc, Giám Đốc Nhà máy

 

11. CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY ( Máy sản xuất Cốc giấy, Máy Bế phôi cốc giấy)

 Mã số tuyển dụng: CNVHMB

- Số lượng : 05 Người  

- Nơi làm việc : NHÀ MÁY APC HẢI DƯƠNG 

- Địa chỉ : Số 336 Đường Lê Thanh Nghị, Quốc lộ 18 phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mô tả công việc:

- Vận hành máy bế, dây chuyền sản xuất cốc giấy,túi giấy

- Hỗ trợ kỹ thuật cơ, điện, điện tử, điều khiển tự động,máy móc, dây chuyền ,công cụ,dụng cụ cho các bộ phận liên quan.

 - Phối hợp với các bộ phận khác trong Nhà máy để phát huy hiệu quả công việc;

-  Những cụng việc khác theo nhu cầu  kinh doanh của Nhà máy và Công ty và theo lệnh của Quản Đốc , Giám đốc Nhà máy

 

12. THỦ KHO

- Mã số tuyển dụng: TK

- Số lượng : 01 Người 

- Nơi làm việc : NHÀ MÁY APC HẢI DƯƠNG 

- Địa chỉ : Số 336 Đường Lê Thanh Nghị, Quốc lộ 18 phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mô tả công việc:

1. Công việc Điều phối giao nhận:

- Chịu trách nhiệm tổ chức, sắp xếp, điều hành, điều phối nhân lực và Phương tiện nhận hàng, xuất hàng, giao hàng luôn đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.

- Tổ chức, lập kế kế hoạch và thực hiện việc giao nhận, vận chuyển hàng hóa cho đối tác, khách hàng theo chỉ định Giám đốc nhà máy và Phòng kinh doanh

- Tổ chức việc nhận hàng, xuất hàng, giao hàng, kiểm kê hàng hóa, bảo quản hàng hóa trong kho của Nhà máy.

- Theo dõi, kiểm soát và cập nhật mọi tiến trình, diễn biến, tiến độ và kết quả giao nhận hàng của nhân viên giao hàng, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và nhà cung cấp Vật tư hàng hóa và đảm bảo công việc giao nhận luôn được thực hiện theo đúng trình nghiệp vụ và quy định của công ty.

- Chịu trách nhiệm giải quyết các sự cố trong quá trình giao nhận hàng.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo đảm kho, bãi cho kế hoạch nhập hàng của Nhà máy.

- Thiết lập

- Lập đề xuất thuê, mua, mượn các dịch vụ liên quan đến công tác giao nhận vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa của Nhà máy.

2. Công việc Kiểm soát nhập, xuất kho:

- Tiếp nhận các chứng từ xuất nhập kho, lưu hoặc luân chuyển cho các phòng ban, bộ phận, nhà cung cấp liên quan theo đúng chuyên môn nghiệp vụ và quy trình, quy định của công ty.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện các nghiệp vụ Nhập/ Xuất kho theo đúng quy trình nghiệp vụ và quy định của công ty.

- Trực tiếp lập phiếu nhập, phiếu xuất kho thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu theo đúng quy trình nghiệp vụ và quy định của công ty.

- Lập biên bản bàn giao, biên bản nghiệm thu vật tư hàng hóa nhập xuất kho theo đúng quy trình nghiệp vụ và quy định của công ty.

- Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ nhập, xuất kho: nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy.

- Phối kết hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan cùng với bên bên giao, bên nhận.

tiến hành kiểm tra, xác nhận số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng trước khi cho xuất, nhập hàng hóa, vật tư, nguyên liệu .

- Xác nhận chất lượng, kết quả kiểm đếm và thực hiện việc giao nhận, luân chuyển hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo đúng quy trình nghiệp vụ.

- Giải quyết các vấn đề sai sót về chất lượng và số lượng trong quá trình mua hàng với nhà cung cấp (nếu có)

- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép thẻ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra công tác nhập, xuất kho có tuân thủ các qui định và quy trình nghiệp vụ và quy định của công ty hay không,

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự an toàn, nguyên vẹn cho toàn bộ vật tư, nguyên liệu, thành phẩm trong kho.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo vấn đề kho bãi cho kế hoạch nhập hàng của Công ty

- Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.

- Thiết lập và thực hiện đúng các quy trình liên quan đến việc quản lý, kiểm soát hàng hóa xuất, nhập theo đúng trình nghiệp vụ và quy định của công ty.

- Thực hiện việc kiểm kê toàn bộ vật tư, nguyên liệu, thành phẩm hàng hóa, TSCĐ, CCDC theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất (tối thiểu mỗi tháng một lần) tại tất cả các kho của Nhà máy.

3. Công việc Kiểm soát tồn kho:

-Thường xuyên theo dõi lượng nhập, xuất, tồn vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa ở tất cả các khâu, các bộ phận trong hệ thống kịp thời báo cáo, đề xuất, lập kế hoạch thu mua, sản xuất, dự trữ trong kho luôn đảm bảo mức tối thiểu và tối đa theo quy định.

- Thường xuyên cập nhật và theo dõi số lượng thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu tồn kho tối thiểu hàng ngày và luôn đảm bảo tất cả các loại thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phải có số lượng tồn kho tối thiểu đầy đủ, chính xác để đáp ứng cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

- Trường hợp số lượng thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu xuất/nhập biến động hoặc có sự thay đổi so với định mức đã dự kiến thì phải báo cáo với Giám đốc nhà máy để đề xuất Ban Giám Đốc thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của ty .

- Thường xuyên cập nhật và theo dõi số lượng thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu tồn kho tối thiểu hàng ngày.

- Lập đề xuất sản xuất hoặc mua hàng hóa, vật tư, nguyên liệu ngay khi thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu có số lượng tồn kho ở mức tối thiểu.

- Theo dõi tiến độ và nhắc nhở, đôn đốc việc sản xuất thành phẩm và nhập hàng hóa, vật tư, nguyên liệu với các phòng ban, bộ phận, nhà cung cấp liên quan.

4. Công việc Sắp xếp và Quản lý kho:

- Trực tiếp quản lý và hướng dẫn, phân công công việc hàng ngày cho Phụ kho.

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đào tạo Phụ kho về việc thực hiện, tuân thủ chuyên môn nghiệp vụ và quy trình nghiệp vụ theo quy định của công ty.

- Phối kết hợp với Phụ kho tổ chức công tác sắp đặt kho, bảo quản, phân loại nguyên vật liệu hàng hóa theo tiêu chí: dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy.

- Phối hợp với Phòng kế toán và Nhà máy xây dựng quy trình quản lý Kho.

- Mở sổ theo dõi và xác nhận số liệu Nhập xuất kho cho Phòng kế toán

- Mở sổ theo dõi và xác nhận số liệu giao nhận hàng của nhân viên giao hàng, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và Kho vận.

- Mở sổ theo dõi TSCĐ, CCDC và khấu hao TSCĐ.

- Lập sơ đồ kho, trực tiếp bố trí, chuẩn bị vị trí nhập xuất kho trước khi tiến hành nhập kho thành phẩm và nhập hàng hóa, vật tư, nguyên liệu.

- Giám sát và yêu cầu phòng ban, bộ phận, nhà cung cấp liên quan sắp xếp thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu trong kho đúng vị trí sơ đồ kho hoặc vị trí đã được bố trí chỉ định  đảm bảo các tiêu chí: khoa học, hiệu quả, không phải xếp đi xếp lại nhiều lần, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm đếm, dễ xuất nhập không bị: bẩn, ám mùi lạ, ẩm, mốc, ướt, rơi, đổ, vỡ và bị biến dạng so với tiêu chuẩn của thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu.

- Thường xuyên kiểm soát, duy trì và đảm bảo cho tất cả thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu được lưu trữ, bảo quản tại kho luôn đảm bảo: an toàn lao động, an ninh trật tự, an toàn PCCC, gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, không bị thất thoát, lãng phí hoặc sử dụng sai, không đúng mục đích.

- Chịu trách nhiệm về vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống mưa bão, thiên tai trong kho.

- Theo dõi tiến độ và nhắc nhở, đôn đốc việc sản xuất thành phẩm và nhập hàng hóa, vật tư, nguyên liệu với các phòng ban, bộ phận, nhà cung cấp liên quan.

- Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu và chứng từ liên quan về Phòng Kế toán.

- Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.để kiểm soát việc thất thoát và lãng phí vật tư .

- Cung cấp số liệu tồn kho chính xác, kịp thời cho các bộ phận phòng ban nghiệp vụ liên quan để phục vụ công tác lập KHSX và cung ứng vật tư

- Lập báo cáo xuất nhập tồn cuối (ngày, tháng, năm) hoặc nộp chứng từ và lập  báo cáo theo quy định theo yêu cầu của các bộ phân có thẩm quyền (liên quan)

- Lập biên bản, tờ trình đề xuất xuất xử lý khi có những tồn tại trong kiểm kê như: Chênh giữa sổ sách và thực tế, chất lượng vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa không đảm bảo, hàng chậm lưu chuyển…

- Tổ chức và phối kết hợp với Phòng kế toán và Nhà máy cùng các bộ phân có thẩm quyền (liên quan) kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất: TSCĐ, CCDC, nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm giữa tồn kho thực tế so với sổ sách.

- Phối hợp với Phòng Kế toán tính định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản..

- Phối hợp với Phòng Kế toán tính giá thành sản xuất , giá vốn hàng tồn kho , hàng nhập khẩu..

- Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với Giám đốc Nhà máy và Ban giám đốc theo quy định hoặc khi có yêu cầu.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

- Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và Quản đốc nhà máy, Giám đốc Nhà máy hoặc Ban giám đốc khi có yêu cầu.

 

YÊU CẦU CHUNG

Mã số: TPKD; NVKD; NVTLS; KTT;  KTTH; KTTT; TK: KSCĐ

- Nam/nữ, tuổi từ 22 đến 50, (tốt nghiệp Trung cấp trở lên)

- Trung thành, siêng năng, tận tụy, năng động, nhiệt tình , có tinh thần trách nhiệm cao và có ý chí tiến thủ, có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

- Yêu cầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trở lên.

- Am hiểu sâu rộng về chuyên môn lĩnh vực ứng tuyển.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Có kỹ năng giao tiếp, tạo ảnh hưởng, đàm phán, thuyết phục, thương lượng tốt.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, không ngọng, tốc độ nói vừa phải, lưu loát, âm lượng đủ nghe trên điện thoại

- Tư duy nhanh nhạy, linh hoạt, xử lý tình huống tốt

Mã số: CNĐG, CNVHMI, CNVHMB:

- Nam, Tuổi từ 18 đến 55 (Không yêu cầu Bằng cấp)

- Trung thành, siêng năng, tận tụy, năng động, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao và có ý chí tiến thủ, có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

- Am hiểu sâu rộng về chuyên môn lĩnh vực ứng tuyển.

- Yêu cầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trở lên.Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan Điện tử,Tự động hóa hoặc In ấn ( ưu tiên những ứng viên đã làm việc tại các nhà máy sản xuất bao bì hoặc in ấn).

 

CHẾ ĐỘ & QUYỀN LỢI:

- Lương thỏa thuận + Thưởng % theo chỉ tiêu năng suất, chỉ tiêu kinh doanh hấp dẫn (Tùy từng vị trí)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT…Chế độ nghỉ phép theo quy định của nhà nước và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của APC.

 

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:

- Tham khảo tại:  http://apc.com.vn/vi-vn/tuyen-dung/quy-trinh-tuyen-dung

- Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 15 tháng 07 năm 2023

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Qúy ứng viên nộp hồ sơ qua email: hcns@apc.com.vn hoặc nộp bản cứng hồ sơ ứng tuyển tại địa chỉ làm việc của vị trí tương ứng theo thông tin tuyển dụng

  Ghi chú :  

- Vui lòng không liên hệ qua điện thoại.

- APC chỉ liên hệ với những ứng viên phù hợp theo tiêu chí tuyển dụng của APC

- Hồ sơ của những ứng viên không trúng tuyển, APC chỉ bảo quản và hoàn trả lại cho ứng viên tối đa trong vòng 30 kể từ ngày nộp hồ sơ ứng tuyển                                

 

Trân trọng ! 

Ban tuyển dụng

APC Pack

 

 

APC / Nhà cung cấp giải pháp tổng thể về Bao bì thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm hàng đầu Việt Nam.

 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC