Trang chủ » Giới thiệu » Tầm nhìn, sứ mệnh và cam kết  

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Cam kết

Tầm nhìnTrở thành nhà cung cấp giải pháp tổng thể về Bao bì thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam

 

 

Sứ mệnh : Làm gia tăng giá trị chất lượng, tính tiện ích của thực phẩm và đồ uống, góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng.

 

 

Cam kết :

 

- Đối với khách hàngLuôn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ vượt qua cả giới hạn chất lượng, tiêu chuẩn tốt hơn cả sự mong đợi của khách hàng.Trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh luôn tuân thủ luật pháp, có tinh thần trách nhiệm với môi trường,cộng đồng và luôn tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Mang lại lòng tin tuyệt đối cho khách hàng, là một tổ chức mà khách hàng luôn muốn giao phó công việc.

  

- Đối với xã hội cộng đồng :  Luôn phát triển kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội và hướng tới lợi ích cộng đồng. Góp phần làm hưng thịnh quốc gia và vị thế của dân tộc.

 

- Đối với CBCNV:  Luôn đem lại cho mỗi CBCNV  điều kiện phát triển tài năng tốt nhất bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật, công nghệ và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.

 

- Đối với đối tác :  Luôn thực hiện các giao dịch với tinh thần trung thực, hợp tác, các bên cùng có lợi, cùng phát triển.

 

- Đối với cổ đông và nhà đầu tư : Luôn hoạt động, đầu tư và phát triển minh bạch, hiệu quả, mang lại những lợi ích cao nhất và dài hạn cho cổ đông và nhà đầu tư. 

 

 

 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC