Trang chủ » Sản phẩm » Hộp giấy APC - POP CORN CASES

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm  APC - POP/C
Dung tích  Đa dạng kích cỡ
Đường kính miệng hộp giấy  Đa dạng kích cỡ
Đường kính đáy hộp giấy  Đa dạng kích cỡ
Chiều cao hộp giấy  Đa dạng kích cỡ
Phương thức đóng gói  Theo thỏa thuận
Nguyên liệu chính  Giấy tinh khiết tráng phủ Polyethylene 2 mặt
Công dụng  Đựng bỏng ngô, thực phẩm khô
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC