Trang chủ » Thư giãn

Kiểu gì cũng thảm...

Chàng trai gửi tin nhắn cho cô gái mình đang để ý với nội dung sau:

“ Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn.

Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình.

Lưu tin là em nợ anh một nụ hôn.

Trả lời anh, em nợ anh tất cả.

Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh! em có chạy đằng giời ! ”. 

 

 

 

Một lúc sau...anh chàng nhận được tin từ một số máy khác:

" Tao là bạn trai nó đây.

Đọc tin này mày phải gặp tao tối nay.

Xóa tin này mày sẽ ăn 100 cái đấm.

Lưu tin này mày ăn 200 cái đá.

Trả lời tao mày sẽ ăn tất cả.

Không trả lời? Tối nay tao tới nhà mày..Mày có chạy đằng giời ! "

 

 

 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC