Trang chủ » Thư giãn

1-5-0-8 (Một năm không tắm..)

Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:

- Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
Cô gái trẻ trả lời:
- Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
Bác sĩ lắc đầu:
- Không! Chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á!
Cô gái trẻ trả lời:
- Dợ, hai ba bửa tém một bửa! (237817)
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
- Cô tắm mỗi ngày hai ba bận hay là ha đến ba tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô kìa.
Cô gái trẻ tức tối trả lời:
- Đó là số địn thọi củ tui đó.
Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch đó, bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
- Tại seo tui kiu cho cô goài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?
Cô gái:
- Dợ, em đã đủi gùi, bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
Bác sĩ:
- Trời đét!!!
Ngày cuối cùng, cô gái đến khám.
Bác sĩ: - Vẫn không gọi được, thế là thế nào?
Cô gái: - Dợ, tại thèng chồn em nớ kiu đổi. Bác sĩ thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cuối rồi, là tém chín bửa một năm không tắm (8971508).
Bác sĩ: - Ẹc! Một năm không tắm thì cô đi ra giùm tui!


 

apc.com.vn (Sưu tầm)

 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC