Trang chủ » Tin tức chuyên ngành

Chứng nhận hệ thống môi trường ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường(EMS), hiện nay EMS được sử dụng một cách rộng rãi trên thế giới cùng với những cam kết mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Vào thời điểm năm 2009 đã có khoảng 223.149 tổ chức được chứng nhận ở 159 quốc gia toàn cầu. ISO14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường xcs định rõ các yêu cầu cho việc hình thành và duy trì hệ thống EMS và tương thích với ISO 9001:2008. Có 3 cam kết cơ bản được yêu cầu trong chính sách môi trường đáp ứng các yêu cầu của ISO 14001. Những cam kết này bao gồm: Ngăn ngừa ô nhiễm, phù hợp với pháp luật, và cải tiến liên tục hệ thống EMS.

Những cam kết này giúp hướng việc cải tiến có hiệu lực trên toàn bộ thành quả hoạt động môi trường. ISO 14001 có thể được sử dụng như một công cụ, nó tập trung vào việc kiểm soát các khía cạnh môi trường hoặc cách mà các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của bạn tác động tới môi trường, ví dụ: sự phát ra không khí, đất hoặc nước hoặc cạn kiệt nguồn tài nguyên, tác động đến hệ thực vật và con người. Tổ chức phải mô tả hệ thống của họ áp dụng đến đâu, gắn liền với các thủ tục và hồ sơ hỗ trợ để chứng mình sự phù hợp và cải tiến liên tục. Bạn sẽ thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và thực hiện chương trình để cải tiến các hoạt động môi trường thường mang lại lợi ích tài chính.

 

Lợi ích chủ yếu của ISO 14001 là gì?

 

•Đáp ứng nhu cầu khách hàng trong nước và quốc tế trong văn hoá tiêu dùng sản phẩm sạch.

•Tạo một hình ảnh đẹp về doanh nghiệp và nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế .

•Quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên và giảm thiểu chất thải trong quá trình sản xuất, giảm thiểu rủi ro và loại bỏ sự ô nhiễm môi trường.

•Tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ của Doanh nghiệp .

•Tạo mối quan hệ thân thiệt với cộng đồng dân cư và các cơ quan hữu quan .

•Bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên và cộng đồng dân cư xung quanh .

•Phá bỏ được các rào cản thương mại trong xuất khẩu hàng hoá vào thị trường yêu cầu bắt buộc việc chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001

 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC