Trang chủ » Tin tức báo chí

10 quốc gia thịnh vượng nhất thế giới

Dựa trên tám hạng mục đánh giá về kinh tế - xã hội, những quốc gia Bắc Âu đang dẫn đầu thế giới về chỉ số thịnh vượng toàn cầu.

 Trong khi chỉ số thịnh vượng toàn cầu đã tăng lên trong những năm qua, người ta nhìn thấy thứ hạng của nước Mỹ đang giảm mạnh, thậm chí không lọt vào top 10 (đứng thứ 12). Theo nghiên cứu của viện Legatum Institute có trụ sở chính ở Dubai, Nauy, Đan Mạch hay Thụy Điển mới là những quốc gia hàng đầu thế giới về chỉ số thịnh vượng.

Theo đó, viện này đưa ra các đánh giá dựa trên những con số tổng hợp về kinh tế, giáo dục, kinh doanh và cơ hội, quản lý nhà nước, y tế, tự do cá nhân, an toàn và an ninh, và vốn xã hội. Sau đây sẽ là 10 quốc gia có thứ hạng cao nhất:

10. Ireland

Xếp hạng cao nhất: Thứ 4 về mức độ an toàn

GDP: 40.464 USD

Mức độ hài lòng về cuộc sống: 7,01/10

9. Thụy Sĩ

Xếp hạng cao nhất: Thứ 1 về quản lý nhà nước

GDP: 46.385 USD

Mức độ hài lòng về cuộc sống: 7,52/10

8. Hà Lan

Xếp hạng cao nhất: Thứ 6 về vốn xã hội

GDP: 42.165 USD

Mức độ hài lòng về cuộc sống: 7,56/10

 

7. Phần Lan

Xếp hạng cao nhất: Thứ 3 về mức độ an toàn

GDP: 36.473 USD

Mức độ hài lòng về cuộc sống: 7,35/10

 

6. Canada

Xếp hạng cao nhất: Thứ 1 về tự do

GDP: 39.050 USD

Mức độ hài lòng về cuộc sống: 7,43/10

5. New Zealand

Xếp hạng cao nhất: Thứ 1 về giáo dục

GDP: 29.535 USD

Mức độ hài lòng về cuộc sống: 7,19/10

 

4. Úc

Xếp hạng cao nhất: Thứ 2 về giáo dục

GDP: 38.160 USD

Mức độ hài lòng về cuộc sống: 7,41/10

 

3. Thụy Điển

Xếp hạng cao nhất: Thứ 2 về kinh doanh và cơ hội đầu tư

GDP: 40.900 USD

Mức độ hài lòng về cuộc sống: 7,3/10

2. Đan Mạch

Xếp hạng cao nhất: Thứ 1 về kinh doanh và cơ hội đầu tư

GDP: 37.600 USD

Mức độ hài lòng về cuộc sống: 7,8/10

1. Nauy

Xếp hạng cao nhất: Thứ 1 về vốn xã hội, thứ 2 về an toàn và kinh tế

GDP: 54.200 USD

Mức độ hài lòng về cuộc sống: 7,6/10

 

apc.com.vn (Theo Listverse/ Infonet)

 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC