Trang chủ » Thư giãn

Tình cảm biết dành trao ai ?

Lòng anh thật sự thích Vân.

 

Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền.

 

Vậy nhưng Hà mới có tiền.

 

Em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi.

 

Ý anh cũng định chọn Ly.

 

Mà nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào.

 

U thì bắt cưới bé Đào.

 

Mấy hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Ngân.

 

Em Mai cũng chẳng dưới phân.

 

Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành.

 

Eo ơi em Thuỷ ngon lành.

 

Rút cụôc tinh càm biết giành trao ai ?

 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC