Trang chủ » Thư giãn

Tại sao không có nước Quần ?

Ba bé Tí dang dạy bé Tí học bài về Ðịa Lý. Bỗng Tí quay sang hỏi Ba:

 

-Ba ơi, tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần?

 

Ba bé Tí ngẫm nghĩ một lúc rồi nổi khùng lên:

 

-Mày học hành gì mà hỏi những câu ngu vậy, phí cơm phí gạo bao nhiêu năm trời của ba má.

 

Thế nếu có nước Quần thì còn làm sao nhìn thấy nước... Cuba nữa hả con!!!

 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC