Trang chủ » Thư giãn

Định nghĩa vui về con gái

Con gái 8 tuổi như thể dục dụng cụ, không tên con trai nào thèm để ý. 

 

Con gái 18 tuổi như bóng đá, 22"thằng" tranh một quả. 

 

Con gái 28 tuổi như bóng rổ, tỉ lệ tranh giảm còn 10 thằng một quả. 

 

"Con gái" 38 tuổi như bóng bàn, bạn luôn cố hất sang bên đối phương. 

 

"Con gái" 48 tuổi như bóng chày, bạn cố đánh đi thật xa. 

 

Trên 58 tuổi, rất đơn giản, đó là bi-a, mục tiêu duy nhất là cho"xuống lỗ".

 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC